عکسی از دوستان سینا مهراد که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.دوستان سینا مهراد مشهور هستند.یکی از دوستان سینا مهراد سعید است.دوستان سینا مهراد با لباس مشکی هستند.