عکسی از تیپ مجلسی امیرحسین آرمان به تازگی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ مجلسی امیرحسین آرمان با کت و شلوار قهوه ای ست.تیپ مجلسی امیرحسین آرمان با کروات است.تیپ مجلسی امیرحسین آرمان در اتاقی نورانی است.