عکسی که حمیدرضا آذرنگ به تازگی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.حمیدرضا آذرنگ موهایش سفید است.حمیدرضا آذرنگ از بازیگران خوب است.حمیدرضا آذرنگ به تازگی پدرش را از دست داده است.