عکسی که سروش‌جمشیدی و پسرش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.چهره سروش‌جمشیدی و پسرش خندان است.سروش‌جمشیدی و پسرش شبیه هم هستند.سروش‌جمشیدی و پسرش در آغوش هم هستند.