عکسی از چهره متفاوت رضا شفیعی جم که از پشت صحنه فیلم‌جدید‌خود در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.چهره متفاوت رضا شفیعی جم با لباس رنگی است.چهره متفاوت رضا شفیعی جم با دوستانش است.چهره متفاوت رضا شفیعی جم در آشپزخانه است.