عکسی که مجید اخشابی از مشهد در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.مجید اخشابی با کت و شلوار است.مجید اخشابی با پیراهن سفید است.عکس مجید اخشابی سلفی است.