عکسی از تیپ اسپرت دانیال عبادی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ اسپرت دانیال عبادی با کلاه است.تیپ اسپرت دانیال عبادی با تی شرت است.تیپ اسپرت دانیال عبادی با لباس مشکی است.