عکسی از چهره متفاوت علی شادمان بدون ریش و سبیل که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.عکس علی شادمان بدون ریش و سبیل سیاه و سفید است.عکس علی شادمان بدون ریش و سبیل سلفی است.عکس علی شادمان بدون ریش و سبیل هنری است.