عکسی از گریم متفاوت بهرام افشاری در فیلم صحنه زنی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.گریم متفاوت بهرام افشاری با مجید صالحی است.گریم متفاوت بهرام افشاری با پیام احمدی نیا است.گریم متفاوت بهرام افشاری برای فیلم جدیدش است.