عکسی از تیپ متفاوت علیرام نورایی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ متفاوت علیرام نورایی با کت نارنجی است.تیپ متفاوت علیرام نورایی در یک مزون است.تیپ متفاوت علیرام نورایی با ماسک است.