عکسی از رفیق مهران غفوریان که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.رفیق مهران غفوریان نامش میثم است.رفیق مهران غفوریان بور است.رفیق مهران غفوریان جوان است.