عکسی از جوانی علی اوجی در کنار برادر مرحومش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.جوانی علی اوجی و برادرش.درجوانی علی اوجی عینکی بوده.در جوانی علی اوجی مو داشته است.