عکسی از استایل رضا توکلی در شب های مافیا که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.رضا توکلی در شب های مافیا سری جدید شرکت کرده است.رضا توکلی در شب های مافیا به عنوان بازیکن حضور دارد.رضا توکلی در شب های مافیا بازی میکند.