عکسی از تولد 3 سالگی پسر پدرام کریمی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.پسر پدرام کریمی 3 ساله شد.عکس از شب تولد پسر پدرام کریمی.کیک متفاوت تولد پسر پدرام کریمی.