عکسی که محمد شیری به تازگی از خودش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.عکس محمد شیری در خیابن است.محمد شیری در این عکس ماسک زده است.محمد شیری با عینک آفتابی است.