این اولین حضور بابک کریمی در یک برنامه های تاک‌شو است، همچنین در بخش موسیقى مهمان این قسمت هادی حدادی است که به همراه گروه‌اش قطعات معروف خود را به صورت زنده برایمان اجرا کنند.

شما کدام بخش از پیشگو را بیشتر دوست دارید؟