محمدرضا علیمردانی برخلاف کامبیز دیرباز از ادبیات رسمی و فاخر برای اجرا استفاده میکرد ولی دیرباز با استفاده از کلمات سوسکی ، رای خری و بینگو باعث شده ادبیات کلی گرداننده برنامه را نزول دهد 

اجرای جدی و دقیق علیمردانی باعث شده بود شرکت کننده ها نظم خاصی داشته باشند ولی دیرباز بدلیل اینکه نتوانست اجرای رسمی در این برنامه داشته نظم کلی برنامه بهم ریخت و به همین دلیل شرکت کننده ها از نظم برنامه خارج شدند و توسط گرداننده تذکر خاصی نمی بینیم اما علیمردانی در خصوص تذکر به شرکت کننده ها بسیار جدی عمل میکرد تا نظم کلی برنامه از بین نرود 

 فن بیان و دایره واژگان محمدرضا علیمردانی باعث شده بود جذابیت برنامه بیشتر از قبل به چشم بخورد اما کامبیز دیرباز فن بیان ضعیفی نسبت به علیمردانی دارد همچنین دایره واژگان محدودی برای بیان حرف هایش دارد به همین دلیل مجری از رسمی بودن خارج میشود

جدی بودن علیمردانی در اجرا باعث شده بود کاریزمای خاصی پیدا کند این کاریزما باعث شده بود شرکت کننده ها و حتی مخاطبین ارتباط خوبی با اجرای او داشته باشند ولی کامبیز دیرباز بر پایه شوخی با شرکت کننده ها برنامه را مدیریت میکند همین نکته باعث شده کاریزمای اجرای دیر باز ضعیف به نظر برسد 

همه این نکات باعث شده ریتم کلی برنامه شب های مافیا افت کند و کلیت برنامه برای مخاطب خسته کننده به نظر برسد . حالا که محمدرضا علیمردانی از برنامه حذف شده میتوان متوجه شد که میزان تاثیر گذاری او برای ریتم متعادل برنامه چقدر کارساز بوده 

علیمردانی نشان داده هم در بازیگری و هم در حوزه اجرا موفق است ولی دیر باز قبل از این برنامه هم نشان داده بود مجری توانایی نیست در برنامه دست فرمون ضعف های مشابه ای مثل شب های مافیا داشته که باعث شد کلیت برنامه را تحت تاثیر قرار دهد چون اجرا تبحر خاصی دارد و هر بازیگری نمیتواند مجری توانایی باشد در موارد خاصی مثل  علیمردانی در اجرا دقیق ظاهر شدند چون تسلط خاصی در بیان و دایره واژگانش داشته 

امیدوارم اگر برنامه ادامه داشت در فصل های بعدی  تیم سازنده درصدد بازگشت محمدرعلیمردانی باشند چون علیمردانی یکی از عناصر مهم شب های مافیا بود که باعث شد جذابیت و ریتم برنامه حفظ شود نکاتی که در فصل جدید  از بین رفته