گروه سوینا به همراه همکاران نابینا و بینایش و همراهی هنرمندان اصیل و دغدغه‌مند و حامیان علاقمند و مهربان خود همچنان به تلاش در جهت تهیه و انتشار محتوای شنیداری قابل قبول برای جامعه نابینایان فارسی زبان ادامه می‌دهد.

امیدواریم که فردایی بهتر و پرنورتر کنار هم داشته باشیم، باشد که احساس خوب کنار شما بودن تداوم یابد.

سوینا برای همه سلامتی و خوشحالی آرزو می‌کند.

علاقمندان می‌توانند گروه سوینا را در نشانی‌های اینترنتی زیر پی‌گیری کنند:

www.sevinagroup.com

T.me/sevinagroup