#خوزستان_آب_ندارد و مردمانش روزهای سختی را می‌گذرانند. میان اخبار افتخارآفرینی سینمای ایران و تلاش این سینما برای بقا در دوران کرونا، ما فراتر از سینما، مردم خود را در این روزها از یاد نمی‌بریم. این طرح ابراز هم‌دردی ماست با آن‌چه امروز در خوزستان می‌گذرد و تأکید بر ریشه‌های مشترک همه‌مان در این خاک، که درد خوزستان درد همه‌ی ایران است.