"جدیدی جان رفیق عزیزم

رنج و لذت تمام ۱۰ ماهی که برای این پروژه از جون و عمر ات مایه گذاشتی بر هیچ کس پوشیده نیست

و با چه قدرت و کنترلی، توانت رو تو مشتت گرفتی و پای خواسته ات ایستادی

و بدور از هر حرف و گلایه ای هدفمند و با اقتدار ، پای ارزش هایت ایستادی ،

آفرین به تلاش ات ، حرمت نفس و عزت نفس ات

تو قهرمانی چه بی جایزه چه با جایزه

تبریک برای جایزه بزرگ هیات داوران جشنواره کن برای فیلم قهرمان"