لندری جونز برای بازی در فیلم «نیترام» بهترین بازیگر مرد جشنواره کن ۲۰۲۱ شد.