انگشت شمارن آدم‌هایی که تاثیر شگرف بر زندگی دیگران میگذارن ، با حرفاشون میتونی عاشق بشی ، میتونی نگاهت به زندگی رو عوض کنی ، میتونی سطح سوادت و بالا ببری و مهمتر از همه میتونی آدم تر زندگی کنی ، و تاثیر دکتر صدر اینگونه بود ، پسوند آدم حسابی و عالیجناب برازنده ی اینگونه افرادی است ، عالیجناب دکتر حمیدرضا صدر جایتان همیشه در قلب ما سبز خواهد بود.

غزاله جان

از صمیم قلب در غم شما و مادر مهربانتان شریکم .