حال ۲ هفته از زمان تعیین شده برای اکران می‌گذرد اما تکلیف «درخت گردو» که مصوبه شورای صنفی نمایش برای اکران را داشت همچنان نامشخص مانده است. همچنین مشخص نیست که این فیلم که از مصوبه شورا تخطی کرده است مشمول جریمه خواهد شد یا خیر.

به نظر می‌رسد علی سرتیپی پخش‌کننده فیلم باید تصمیم نهایی را درباره نمایش «درخت گردو» بگیرد؛ امری که تا امروز اتفاق نیفتاده است.