ماهایا پطروسیان در صفحه خود در اینستاگرام نوشت: "عزیزان زمان بگذارید و مقاله های موجود را در مورد بحران بی آبی و خشکسالی در ایران بخوانید...

 

من فقط بخش کوچکی از آن را گذاشتم، سرچ کنید ویکی‌پدیا بحران آب در ایران

به حدی وضعیت بحرانی است که من حیرت زده شدم با توجه به فاجعه ای که به سمت آن در حرکتیم، چگونه مسئولان اصلا می‌توانند آسوده بخوابند.

 

فقط تغییرات سریع بنیادی و اساسی در ساختار کشاورزی، جلوگیری از سد سازی و حتی آزادسازی بخشی از آب‌ها و.... تغییر استفاده از انرژی و حرکت به سمت انرژی‌های پاک مثل انرژی خوشیدی..شاید بتواند تا حدی جلوی این فاجعه ملی پیش رو را بگیرد"