تاک‌شوی «مهمونی» هیچ ارتباطی با مجموعه محبوب «کلاه‌قرمزی» نخواهد شد و برنامه ای گفت‌وگو محور خواهد بود.

ایرج طهماسب در سال‌های اخیر به‌جز برنامه‌های «کلاه‌قرمزی»، فعالیت شاخص دیگری در عرصه رسانه‌های تصویری خصوصاً تلویزیون نداشته است و این برنامه هفتگی اینترنتی، به نوعی بازگشت او به عرصه برنامه‌سازی خواهد بود.