«خاتون» روایت داستانی-تاریخی از خانواده‌ای است که از اول شهریور ۱۳۲۰ آغاز شده و در دوران اشغال ایران توسط متفقین دچار تحولاتی می‌شود.

تاریخ ایران با همه فراز و فرودش در زندگی تک تک ما جریان دارد. 

«ماری» دختری دورگه از مادری آلمانی و پدری ایرانی است. «ماری» دخترِ فریدون خان و دختر داییِ شیرزاد قصه‌ ماست.

این سریال به صورت اختصاصی از «نماوا» پخش خواهد شد.