"هرچی میخوام چیزی نگم همش کامنت در مورد مدیری میزارید خیلی بیخود میکنید مگه من پستهام در مورد مدیری بوده الان چندوقت ، یادم نمیاد پستی در مورد آقاتون گذاشته باشم پس تنتون میخواره بیخود میکنید من از هیچکس عذرخواهی نمیکنم حتما ایشون یک سمت دولتی دارن که اینجوری به من میتازید اعلام کنن سمتشون رو هم به بنده هم به مردم ، اونوقت معذرت هم میخواااااااااااایم"