محسن تنابنده فنون کشتی را خیلی سریع تر از حالت عادی یاد می گرفت.

همه نگران بودند که پرداختن به موضوع کشتی در قالب طنز، خدشه ای به اعتبار ورزش کشتی وارد نکند.

 

حجم ویدیو: ۱.۰۶M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۵۶