فریدون شهبازیان آهنگساز و رهبر ارکستر، در بیمارستان بستری شد. هنوز علت بستری شدن شهبازیان در بیمارستان مشخص نیست.

او پیشتر در فروردین‌ماه حین ضبط موسیقی یک سریال، دچار شکستگی در ناحیه دست شد و زیر تیغ جراحی رفت.