عکسی از حدیثه تهرانی و پیانو زیبایش  که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.حدیثه تهرانی و پیانو لاکچری.حدیثه تهرانی و پیانو همسرش.حدیثه تهرانی و پیانو کارش.