عکسی از ستاره اسکندری در آغوش بازیگر مشهور که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.ستاره اسکندری با مریم امیرجلالی است.ستاره اسکندری در مشهد است.ستاره اسکندری در فیلم جدیدش.