عکسی از یکتا ناصر و خانواده اش در رستوران که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.یکتا ناصر و خانواده اش خوشحال هستند.یکتا ناصر و خانواده اش در حال غذا خوردن هستند.یکتا ناصر و خانواده اش شاد هستند.