عکسی از بهاره رهنما در بالکن خانه اش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.بهاره رهنما در بالکن خانه اش با لباس قرمز است.بهاره رهنما در بالکن خانه اش با شال قرمز است.بهاره رهنما در بالکن خانه اش ایستاده است.