عکسی که میلاد کی مرام از روی یک کشتی تفریحی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.میلاد کی مرام در دریاست.میلاد کی مرام با تی شرت است.میلاد کی مرام در حال تفریح است.