عکسی از سوگل طهماسبی غرق در گلها که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.سوگل طهماسبی با شال زرد است.سوگل طهماسبی بازیگر مشهور است.سوگل طهماسبی به تازگی ازدواج کرده است.