عکسی از هادی حجازی فر و برادرانش در یک مراسم که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.هادی حجازی فر و برادرانش شبیه هم هستند.هادی حجازی فر و برادرانش با تیپ رسمی هستند.هادی حجازی فر و برادرانش در عروسی هستند.