عکسی از موتور لاکچری بهرام افشاری که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.موتور لاکچری بهرام افشاری خاص است.موتور لاکچری بهرام افشاری گران است.موتور لاکچری بهرام افشاری زیباست.