عکسی از فرهاد جم و دوست مشهورش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.فرهاد جم و دوستش سروش صحت.فرهاد جم و دوست نویسنده اش.فرهاد جم و دوست بازیگرش.