عکسی از بیژن بنفشه خواه و دوستان بدنسازی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.بیژن بنفشه خواه و دوستان در باشگاه.بیژن بنفشه خواه و دوستان در کنار هم.بیژن بنفشه خواه و دوستان ورزشکارش.