عکسی از خاطره بازی منوچهر هادی از دل  که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.منوچهر هادی کارگردان دل بود.منوچهر هادی همسر یکتا ناصر است.منوچهر هادی کارگردان گیسو است.