عکسی از سام درخشانی در تلوزیون که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.سام درخشانی در تلوزیون مجری شد.سام درخشانی در تلوزیون با کت و شلوار.سام درخشانی در تلوزیون برای یک مسابقه.