عکسی از قدم زدن شهرام قائدی با تیپ رسمی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.عکس شهرام قائدی با تیپ رسمی سیاه سفید است.شهرام قائدی با تیپ رسمی و کت سفید.شهرام قائدی با تیپ رسمی و عینک آفتابی.