عکسی از سعید شیخ زاده در طبیعت که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.سعید شیخ زاده با عینک آفتابی است.سعید شیخ زاده با لباس مشکی است.سعید شیخ زاده در حال عکاسی است.