عکسی از تیپ شیک حسام منظور در خیابان که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ شیک حسام منظور تابستانی است.تیپ شیک حسام منظور با لباس مشکی است.تیپ شیک حسام منظور با عینک آفتابی است.