عکسی از حیوانات خانگی نفیسه روشن که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.حیوانات خانگی نفیسه روشن با مزه هستند.حیوانات خانگی نفیسه روشن سگ و جغد هستند.حیوانات خانگی نفیسه روشن زیبا هستند.