عکسی از دختر کوچولوی هدایت هاشمی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.دختر کوچولوی هدایت هاشمی بامزه است.دختر کوچولوی هدایت هاشمی در آغوشش است.دختر کوچولوی هدایت هاشمی بانمک است.