پرتاب ماهواره نور توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

پرتاب ماهواره نور توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

پرتاب ماهواره نور توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

پرتاب ماهواره نور توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

پرتاب ماهواره نور توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

پرتاب ماهواره نور توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

پرتاب ماهواره نور توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

پرتاب ماهواره نور توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران