« عبدالله عبدالله » رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در یک نشست خبری در قصر سپیدار گفت که بحران 40 ساله افغانستان نشان می‌دهد که تاکید بر حل نظامی جنگ نتیجه نخواهد داد و اکنون اگر طالبان نیز بخواهد راه‌حل نظامی را تحمیل کند به این هدف نخواهد رسید.

وی افزود که طالبان با لجبازی به دنبال وقت‌کشی در مذاکرات صلح است و  تاکید کرد این گروه تعهدی برای پیشرفت در مذاکرات صلح نشان نداده است.

عبدالله گفت که انتظار می‌رفت که پس از خروج نظامیان خارجی مذاکرات بین‌الافغانی نیز به نتیجه می‌رسید اما پیشرفتی که باید در میز مذاکرات حاصل می‌شد صورت نگرفت و طالبان تمایلی برای ورود به بحث‌های اصلی ندارد.

رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان خاطرنشان کرد که با خروج نیروهای خارجی بهانه‌ای برای ادامه جنگ توسط طالبان وجود ندارد و بر پیگیری مسئله افغانستان از طریق گفت‌وگو تاکید کرد.

وی افزود: اگر تشدید جنگ یا تعلل در گفت‌وگوها براساس یک محاسبه نادرست باشد که از طریق جنگ یک طرف می‌تواند بر افغانستان مسلط شود، این یک اشتباه محض است.