« عبدالله دوم » شاه اردن گفت که توطئه‌ای برای تضعیف دولت اردن و آرمان فلسطین در حال انجام بود که توانسته است با آن مقابله کند.

به گزارش روزنامه الرای اردن ، وی در دیدار خود با شخصیت‌های سیاسی در کاخ حسینیه بر موضع ثابت و آشکار کشورش در قبال آرمان فلسطین تاکید کرد و گفت: اردن به همه شکل به حمایت و پشتیبانی از برادران فلسطینی ادامه می‌دهد.

عبدالله دوم همچنین گفت که تماس‌ها با کشورهای اروپایی و همچنین ایالات متحده برای پیشبرد فرایند حل عادلانه و فراگیر مساله فلسطین ادامه دارد.

شاه اردن در پاسخ به سوالی درباره کودتای نافرجام اخیر در اردن گفت: توطئه‌ای برای تضعیف حکومت اردن و مساله فلسطین در حال انجام بود، اما ما توانستیم با آن مقابله کند.

وی همچنین بر نقش محوری اردن در حفاظت از مقدسات اسلامی و مسیحی در قدس از خاستگاه قیمومیت خاندان هاشمی اردن بر مقدسات قدس تاکید کرد.

عبدالله دوم همچنین در مورد مسائل سیاسی داخل اردن نیز گفت: بر اساس احترام متقابل، صریح و جدی  با هدف منافع اردن  درها به روی همه پیشنهادها و دیدگاه‌های مختلف در روند اصلاحات باز است.

عبد الله دوم با بیان اینکه موفقیت اردن در نشست همه پشت میز گفت‌وگو برای منافع کشور بدون توجه به اختلاف در رویکردهاست، گفت: پیوند به روز کردن سیستم سیاسی با اصلاح مدیریت کلی امور و توسعه اقتصاد  به عنوان یک فرایند یکپارچه  و مبتنی بر حاکمیت قانون از اهمیت برخوردار است.