طبق آخرین آمار‌های جهانی ابتلاء به ویروس کرونا ، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۵۵۹ هزار و ۶۸۸ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۱۶۹ میلیون و ۸۲ هزار و ۳۱۲ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۱۲ هزار و ۳۴۲ نفری در یک روز به تعداد ۳ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۳۳۶ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۱۵۰ میلیون و ۷۰۵ هزار و ۵۳۶ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۳ میلیون و ۹۷۱ هزار و ۲۰۷ نفر (۲۳ هزار و ۵۰۰ نفر)

۲. هند ۲۷ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۹۳۵ نفر (۲۱۱ هزار و ۵۵۳ نفر)

۳. برزیل ۱۶ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۴۴۰ نفر (۷۹ هزار و ۴۵۹ نفر)

۴. فرانسه ۵ میلیون و ۶۲۱ هزار و ۶۹۶ نفر (۱۲ هزار و ۶۴۶ نفر)

۵. ترکیه ۵ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۱۲۳ نفر (۸ هزار و ۷۳۸ نفر)

۶. روسیه ۵ میلیون و ۲۶ هزار و ۱۶۸ نفر (۸ هزار و ۳۷۳ نفر)

۷. بریتانیا ۴ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۲۹۷ نفر (۳ هزار و ۱۸۰ نفر)

۸. ایتالیا ۴ میلیون و ۲۰۱ هزار و ۸۲۷ نفر (۳ هزار و ۹۳۷ نفر)

۹. آلمان ۳ میلیون و ۶۶۷ هزار و ۴۱ نفر (۴ هزار و ۴۷۳ نفر)

۱۰. اسپانیا ۳ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۸۸۶ نفر (۵ هزار و ۷ نفر)

ایران در این فهرست با ۲ میلیون و ۸۶۵ هزار و ۸۶۴ نفر مبتلا و ۱۰ هزار و ۴۶۸ نفر مبتلا جدید چهاردهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۶۰۶ هزار و ۱۷۹ نفر (۶۰۷ نفر)

۲. برزیل ۴۵۴ هزار و ۶۲۳ نفر (۲ هزار و ۳۹۹ نفر)

۳. هند ۳۱۵ هزار و ۲۶۳ نفر (۳ هزار و ۸۴۲ نفر)

۴. مکزیک ۲۲۱ هزار و ۹۶۰ نفر (۲۶۵ نفر)

۵. بریتانیا ۱۲۷ هزار و ۷۴۸ نفر (۹ نفر)

۶. ایتالیا ۱۲۵ هزار و ۶۲۲ نفر (۱۲۱ نفر)

۷. روسیه ۱۱۹ هزار و ۶۰۰ نفر (۴۰۶ نفر)

۸. فرانسه ۱۰۹ هزار و ۲۳ نفر (۱۴۴ نفر)

۹. آلمان ۸۸ هزار و ۱۶۱ نفر (۱۲۲ نفر)

۱۰-. کلمبیا ۸۶ هزار و ۱۸۰ نفر (۵۱۴ نفر)

ایران در این فهرست با ۷۹ هزار و ۲۱۹ نفر فوتی و ۱۶۳ فوتی جدید دوازدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.